Miért értékeli ki a Bizottság a jogszabályokat?

A Bizottság az értékelő munka során azt vizsgálja, hogy a kérdéses jogszabályok, szakpolitikák, illetve kiadási tevékenységek megfelelnek-e a célnak, és hogy költségkímélő módon előidézték-e azokat a pozitív hatásokat, amelyeket tőlük vártak.

A kiértékelés eredménye alapján a Bizottság könnyebben el tudja dönteni, hogy változtatni kell-e, vagy pedig a megkezdett utat kell-e folytatni.

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök
REFIT – a minél egyszerűbb, költségkímélőbb és időtállóbb uniós jogszabályokért

Értékelés és célravezetőségi vizsgálat

Valamely konkrét uniós jogszabály, szakpolitikai intézkedés vagy finanszírozási program kiértékelésére az alábbi szempontok alapján kerül sor:

  • eredményesség (eléri-e az uniós intézkedés a célját),
  • hatékonyság (milyen költségek árán milyen előnyöket lehet általa biztosítani),
  • relevancia (megfelel-e az intézkedés az érdekelt felek igényeinek, szükségleteinek),
  • koherencia (mennyire van összhangban más intézkedésekkel),
  • uniós hozzáadott érték (milyen előnyökkel jár az uniós szintű fellépés).

Az értékelés egyik típusa a célravezetőségi vizsgálat, melynek során több, egymással összefüggő intézkedést vesznek górcső alá. A célravezetőségi vizsgálat arra a központi kérdésre keres választ, hogy a különböző jogszabályok, szakpolitikák és programok milyen kölcsönhatásban állnak egymással. Vannak-e közöttük ellentmondások? Fel tudják-e erősíteni egymás hatását, és képesek-e így szinergiát létrehozni? Milyen hatást váltanak ki együttesen?

Soron következő értékelések

A Bizottság több évre előre tervezi meg az elvégzendő értékeléseket, melyekről értékelési ütemtervek formájában tájékoztatja az EU lakosságát.

Tervbe vett értékelések

Hogyan nyilváníthatnak véleményt az érdekeltek és az érdeklődők?

Bárki visszajelzéssel élhet a tervezett értékelésekkel és célravezetőségi vizsgálatokkal kapcsolatban, és részt vehet a Bizottság által meghirdetett nyilvános konzultációkban.

Magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek közreműködése az uniós jogalkotásban

Minőségbiztosítás

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokban és a hozzájuk kapcsolódó eszköztárban (2015) egységes minőségbiztosítási követelmények vannak meghatározva. A Bizottság ezek alapján értékeli ki az általa hozott intézkedéseket.

Minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások – Értékelési iránymutatások: 6. fejezet
A minőségi jogalkotás eszköztára – Értékelések és célravezetőségi vizsgálatok: 6. fejezet

A Szabályozói Ellenőrzési Testület a jelentősebb értékelések és célravezetőségi vizsgálatok minőségét vizsgálja és véleményezi.

Szabályozói Ellenőrzési Testület

Az értékelések eredményei

Az értékelések legfontosabb megállapításait bizottsági szolgálati munkadokumentumok foglalják össze, amelyeket a Bizottság az EUR-Lex portálon tesz közzé. A munkadokumentumok nagyon gyakran olyan értékelési jelentéseken alapulnak, amelyeket külső megbízottak készítenek. Ezek a dokumentumok megtalálhatók az EU Bookshop portálon.