Färdplaner för utvärderingar

Färdplanerna beskriver utvärderingarnas syfte, omfattning och tidsplan.

Se de senaste färdplanerna för utvärderingar

Tidsplan för utvärderingar

Kommissionen planerar sina utvärderingar av lagar, initiativ och finansieringsprogram upp till fem år i förväg och publicerar en tidsplan som uppdateras varje år.

Ladda nerPDF - 2.2 MB

Har du frågor?

Alla kommissionsavdelningar utvärderar lagar, initiativ och finansieringsprogram inom sina ansvarsområden.

Om du har specifika frågor om utvärderingsarbetet kan du mejla avdelningarna direkt. Adresserna hittar du i tabellen nedan.

För allmänna frågor om kommissionens utvärderingspolitik kan du i stället kontakta kommissionens generalsekretariat:

Generalsekretariatet
Enhet SG.A.2 – Utvärdering och konsekvensbedömning

Adress
200 Rue de la Loi
1049 Brussels
Belgien
Location
Berlaymont