Hindamise tegevuskavad

Need tegevuskavad kirjeldavad hindamiste eesmärki, ulatust ja ajakava.

Vaata hiljuti avaldatud hindamiste tegevuskavu

Hindamiste ajakava

Komisjon kavandab oma õigusaktide, poliitika ja rahastamisprogrammide hindamised kuni 5 aastat ette. Komisjon avaldab kavandatud hindamiste esialgse ajakava, mida ajakohastatakse igal aastal.

Laadi allaPDF - 2.2 MB

Teil on küsimusi?

Iga komisjoni talitus on vastutav selle pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide, poliitika ja rahastamisprogrammide hindamise eest.

Allpool esitatud tabelis on esitatud komisjoni erinevate poliitikavaldkondade hindamisekspertide kontaktandmed. Kui teil on konkreetseid küsimusi tegevuskava, ajakava ja edusammude kohta, võtke palun ühendust asjakohase meeskonnaga.

Komisjoni hindamispoliitikat käsitlevate üldiste küsimuste korral kirjutage palun järgmisel aadressil:

Peasekretariaat
Üksus SG.A.2 – Hindamine ja mõjuhinnang

Postiaadress
200 Rue de la Loi
1049 Brussels
Belgia
Location
Berlaymont 05/378