EU-wetgeving en de toepassing daarvan

  • verordeningen en besluiten worden automatisch bindend in de hele EU op de datum dat zij in werking treden
  • richtlijnen moeten door de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving

Soorten EU-wetgeving

Uitvoering door de EU-landen

Verordeningen en besluiten

De nationale autoriteiten moeten ervoor zorgen dat deze juist worden toegepast.

Richtlijnen

Elke richtlijn heeft een uiterste termijn waarbinnen de EU-landen de voorwaarden in hun eigen wetgeving moeten opnemen en de Commissie moeten laten weten dat zij dit gedaan hebben.

De Commissie helpt de EU-landen om alle EU-wetgeving juist toe te passen. Zij zorgt voor informatie via internet, uitvoeringsplannen, leidraden en bijeenkomsten van deskundigengroepen.

Nationale omzettingsmaatregelen – Waar vindt u die op EUR-Lex?

Controle door de Commissie

De Commissie moet erop toezien dat alle EU-landen de EU-wetgeving juist toepassen. In deze rol wordt de Commissie ook wel de "hoedster van de verdragen" genoemd.

De Commissie onderneemt actie als een EU-land:

  • voor het verstrijken van de termijn een richtlijn niet volledig omzet in nationale wetgeving
  • de EU-regels niet juist toepast

In haar mededeling uit 2016 EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing legt de Commissie uit hoe zij erop toeziet dat de EU-regels goed worden toegepast in het belang van alle burgers, consumenten en bedrijven.

Toezicht op de uitvoering van EU-richtlijnen

Betere regelgeving: waarom en hoe

Wanneer landen EU-wetgeving niet toepassen

Als nationale autoriteiten bepaalde EU-regels niet goed toepassen, kan de Commissie een formele inbreukprocedure beginnen. Is het probleem dan nog niet opgelost, dan kan de Commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen.

Inbreukprocedure

Een klacht indienen

De Europese Unie geeft Europese burgers en bedrijven bepaalde rechten. Als u vindt dat de autoriteiten van een EU-land deze rechten niet respecteren, kunt u verschillende wegen bewandelen.

U kunt de zaak het best eerst opnemen met nationale instanties zoals een ombudsman of nationaal gerecht. Dit is omdat de overheden in de EU-landen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de EU-regels.

Meestal is het makkelijker om uw rechten af te dwingen in het land waar u woont, maar de EU kan u soms ook helpen. U kunt uw klacht namelijk ook bij de Commissie indienen.

Meer informatie kunt u vinden in de desbetreffende rubriek:

Problemen en klachten

Documenten