Az uniós jogszabályok és alkalmazásuk

  • A rendeletek és a határozatok automatikusan kötelező erővel rendelkeznek az EU egész területén attól az időponttól kezdve, amikor hatályba lépnek.
  • Az irányelveket az uniós országoknak be kell építeniük („át kell ültetniük”) nemzeti jogrendjükbe.

Az uniós jogi aktusok fajtái

Tagállami szintű végrehajtás

Rendeletek és határozatok

A tagállami hatóságoknak kell gondoskodniuk arról, hogy a rendeleteket és a határozatokat helyesen alkalmazzák.

Irányelvek

Mindegyik irányelv meghatározza azt a határidőt, ameddig az uniós országoknak be kell építeniük („át kell ültetniük”) az irányelv rendelkezéseit saját nemzeti jogrendjükbe, és erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

A Bizottság segítséget nyújt a tagországoknak ahhoz, hogy megfelelően hajtsák végre az uniós jogszabályokat. Ezt a célt szolgálják az intézmény által biztosított online információk, végrehajtási tervek és iránymutatások, valamint a szakértői csoportok általa szervezett ülései.

Hogyan találhatók meg a tagállami végrehajtási intézkedések az EUR-Lexen?

Nyomon követés a Bizottság szintjén

A Bizottság köteles gondoskodni arról, hogy az uniós országok mindegyike megfelelően alkalmazza az uniós jogszabályokat. Ebben a szerepében a Bizottságra gyakran hivatkoznak a „szerződések őreként”.

A Bizottság lépéseket tesz abban az esetben, ha valamelyik uniós ország:

  • nem építi be maradéktalanul az irányelvet az előírt határidőre saját nemzeti jogrendjébe;
  • valószínűsíthetően nem alkalmazza megfelelően valamelyik uniós jogszabályt.

Az Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén című 2016. évi közlemény ismerteti, hogyan gondoskodik a Bizottság – minden polgár, fogyasztó és vállalkozás érdekében – az európai uniós jogszabályok alkalmazásáról, végrehajtásáról és érvényre juttatásáról.

Az uniós irányelvek végrehajtásának nyomon követése

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

Mi történik, ha a tagállamok nem alkalmazzák megfelelően az uniós jogszabályokat?

Ha valamelyik tagállam hatóságai nem hajtják végre megfelelően az uniós jogszabályokat, a Bizottság hivatalos kötelezettségszegési eljárást indíthat az adott tagállam ellen. Ha a kötelezettségszegési eljárás útján sem sikerül rendezni a kérdést, a Bizottság végső esetben keresetet indíthat a kérdéses ország ellen az Európai Unió Bíróságán.

Kötelezettségszegési eljárás

Hogyan lehet panaszt tenni?

Az EU-jogszabályok védelmezik az uniós polgárokat, lakosokat és vállalkozásokat, számos jogot biztosítva a számukra. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy valamelyik tagállam nemzeti hatóságai nem tartották, vagy nem tartják tiszteletben az Ön uniós jogait, több módon is jogorvoslatot, illetve segítséget kérhet.

Célszerű először az adott tagország illetékes szerveihez – pl. az ombudsmanhoz vagy valamelyik helyi bírósághoz – fordulnia. Azért ajánlatos így eljárnia, mert az uniós jog alkalmazásáért elsősorban az uniós tagállamok illetékes szervei tartoznak felelősséggel.

Noha az esetek többségében Ön könnyebben érvényt tud szerezni a jogainak abban az országban, ahol él, helyzetének megoldásához az Európai Uniótól is segítséget kaphat. Ha úgy véli, hogy jogai sérültek, hivatalos panaszt nyújthat be a Bizottsághoz.

Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást olvashat a témával foglalkozó weboldalon:

Problémák, panasztétel

Dokumentumok