Īstenošanas uzraudzība

Ja aizkavējas ES tiesību aktu transponēšana, iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiek liegtas iespējas izmantot tajos paredzētās priekšrocības, rodas neskaidrības par to, kādi noteikumi īsti ir spēkā, un negatīvi tiek ietekmēta ES iekšējā tirgus darbība.

Katrā direktīvā ir noteikts transponēšanas termiņš. Līdz šim datumam ES valstīm jānosūta Komisijai valsts īstenošanas pasākumu teksts, ar kuru direktīvas normas tiek iestrādātas konkrētās valsts likumdošanā. 

Kā valsts īstenošanas pasākumus atrast “EUR-Lex”

Komisija pārbauda, vai īstenošanas pasākumi ir pilnīgi un atbilst direktīvas mērķiem.

Ja tā nav, Komisija sāk pārkāpuma procedūru par nepaziņošanu. Komisija var sākt pārkāpuma procedūru arī tad, ja direktīva ir transponēta nepareizi.

Pārkāpuma procedūra

Ziņošana par rezultātiem

Komisija reizi gadā publicē ziņojumu, kurā izvērtēts ES dalībvalstu sniegums saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanas galvenajiem aspektiem, kā arī būtiskākās tendences šī gada laikā. Ziņojumu nosūta arī Eiropas Parlamentam un valstu iestādēm.

Gada ziņojumi par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību

Jaunumi