A végrehajtás nyomon követése

Többféle problémát is eredményezhet az, ha egy tagállam nem ülteti át időben a jogrendjébe az uniós jogot: az állampolgárok és a vállalkozások nem élhetnek a jogszabály biztosította előnyökkel, a hatóságok bizonytalanok a tekintetben, hogy mely szabályokat alkalmazzák, és zavarok keletkezhetnek az EU belső piacának működésében.

Az irányelvek minden esetben rendelkeznek az átültetésük határidejéről. A tagállamoknak a megszabott határidőre el kell küldeniük a Bizottságnak azoknak a tagállami végrehajtási intézkedéseknek a szövegét, amelyek az irányelv rendelkezéseit átültetik a saját nemzeti jogukba. 

Hogyan találhatók meg a tagállami végrehajtási intézkedések az EUR-Lexen?

A Bizottság megvizsgálja, hogy a tagállami végrehajtási intézkedések hiánytalanok-e, és megfelelnek-e az irányelvben meghatározott célkitűzéseknek.

Ha egy ország elmulasztja értesíteni a Bizottságot, ez utóbbi kötelezettségszegési eljárást indíthat az adott tagállam ellen. Az irányelvek hibás átültetése szintén kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után.

Kötelezettségszegési eljárás

Jelentés az elért teljesítményről

A Bizottság minden évben jelentést tesz közzé, amelyben megvizsgálja, hogyan teljesítettek az uniós tagállamok az uniós jog alkalmazásának főbb szempontjait tekintve, és felvázolja az év legfontosabb fejleményeit. A jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a tagállami hatóságoknak is.

Éves jelentések az uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről

Aktualitások