Pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapai

Komisija nustato galimus ES teisės pažeidimus, remdamasi savo pačios tyrimais arba piliečių, įmonių ir kitų suinteresuotųjų šalių pateikiamais skundais.

 

Oficiali procedūra

 

Jeigu ES šalis nepraneša apie priemones, kuriomis direktyvų nuostatos visiškai perkeliamos į nacionalinę teisę, arba neištaiso įtariamo ES teisės pažeidimo, Komisija gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Ši procedūra vyksta keliais etapais, nustatytais ES sutartyse. Kiekvienas etapas baigiamas priimant oficialų sprendimą:

  1. Komisija išsiunčia oficialų pranešimą atitinkamai šaliai, prašydama papildomos informacijos. Šalis per nurodytą laikotarpį (paprastai per 2 mėnesius) turi atsiųsti išsamų atsakymą.
  2. Jeigu Komisija padaro išvadą, kad šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES teisę, ji gali pateikti pagrįstą nuomonę – oficialų prašymą laikytis ES teisės. Joje paaiškinama, kodėl Komisija mano, kad valstybė narė pažeidžia ES teisę. Joje taip pat raginama, kad ES šalis per nurodytą laikotarpį (paprastai per 2 mėnesius) informuotų Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi.
  3. Jeigu ES šalis vis tiek nesilaiko taisyklių, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą Teisingumo Teismui. Dauguma atvejų išsprendžiami be Teismo įsikišimo.
  4. Jeigu ES šalis laiku nepraneša apie priemones, kuriomis įgyvendinamos direktyvos nuostatos, Komisija gali prašyti Teisingumo Teismo skirti nuobaudą.
  5. Jeigu Teismas nustato, kad valstybė narė pažeidė ES teisę, nacionalinės valdžios institucijos turi imtis veiksmų, kad įvykdytų Teismo sprendimą.

Teismo sprendimo nevykdymas

Jeigu, nepaisant Teisingumo Teismo sprendimo, ES šalis vis tiek neištaiso padėties, Komisija gali vėl paduoti šalį į Tesimą.

Finansinės nuobaudos

Antrą kartą dėl ES šalies kreipdamasi į Teismą, Komisija siūlo skirti finansinę nuobaudą, kuri gali būti arba vienkartinė mokėtina suma, arba kas dieną mokėtina suma, arba ir viena, ir kita.

Šios nuobaudos apskaičiuojamos atsižvelgiant į:

  • pažeistų taisyklių svarbą ir pažeidimo poveikį bendriems ir konkretiems interesams,
  • laikotarpį, kurį nebuvo taikoma ES teisė,
  • šalies gebėjimą mokėti, t. y. užtikrinant atgrasantį nuobaudų poveikį.

Komisijos pasiūlytą nuobaudos dydį Teismas savo sprendimu gali pakeisti.

ParsisiųsdintiPDF - 125.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 347.6 KB

Kasmetiniai duomenų, kuriais remdamasi Komisija apskaičiuoja finansines nuobaudas, atnaujinimai 

Sprendimų dėl pažeidimų skelbimas

Informacija apie Komisijos sprendimus dėl pažeidimų skelbiama internete. Šios informacijos galima ieškoti pagal ES šalis, politikos sritis arba datas.

Komisija taip pat skelbia metinę ataskaitą, kurioje apžvelgiami pagrindiniai ES teisės taikymo aspektai ir pažeidimų nagrinėjimo bylos pagal politikos sritis ir šalis.

ES teisės taikymo stebėjimo metinės ataskaitos