Komisjon annab aru oma suhete kohta liikmesriikide parlamentidega asjakohastes aastaaruannetes:

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005