Actele de punere în aplicare

Responsabilitatea principală pentru punerea în aplicare a legislației UE le revine statelor membre. Cu toate acestea, în domenii în care aceasta trebuie aplicată uniform (ex. impozitare, agricultură, piața internă, sănătate și siguranță alimentară etc.), Comisia (sau, în mod excepțional, Consiliul) adoptă acte de punere în aplicare.

Cum sunt adoptate actele de punere în aplicare?

De obicei, înainte de a putea adopta un act de punere în aplicare, Comisia trebuie să consulte un comitet în care este reprezentat fiecare stat membru.

Comitetul le permite țărilor UE să supravegheze activitățile de adoptare, de către Comisie, a actelor de punere în aplicare – o procedură cunoscută în jargonul UE drept „comitologie”.

Potrivit procedurii stabilite prin Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare, cetățenii și alte părți interesate pot reacționa la proiectul unui act de punere în aplicare timp de 4 săptămâni înainte de acceptarea sau respingerea acestuia de către comitetul relevant. Există unele excepții, de exemplu în cazuri de urgență sau atunci când consultarea cetățenilor și a părților interesate s-a făcut deja. Mai multe detalii în setul de instrumente pentru o legiferare mai bună.

Comisia îi furnizează comitetului un rezumat al reacțiilor primite, iar dezbaterile care rezultă sunt incluse în procesul-verbal publicat apoi în Registrul de comitologie.

Aflați mai multe despre procedura de comitologie

 

Actele delegate

Comisia adoptă actele delegate pe baza unei delegări acordate în textul unei reglementări UE, în acest caz al unui act legislativ.

Competența Comisiei de a adopta acte delegate face obiectul unor limite stricte:

  • actul delegat nu poate modifica elementele esențiale ale actului legislativ
  • actul legislativ trebuie să definească obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata delegării de competențe
  • Parlamentul European și Consiliul pot revoca delegarea sau pot formula obiecții cu privire la actul delegat

Cum sunt adoptate actele delegate?

Comisia pregătește și adoptă acte delegate după ce consultă grupuri de experți formate din reprezentanți ai fiecărui stat membru al UE. Grupurile se reunesc periodic sau ocazional.

Potrivit procedurii stabilite de Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare, cetățenii și alte părți interesate au la dispoziție 4 săptămâni pentru a reacționa la un proiect de act delegat. Există unele excepții, de exemplu în cazuri de urgență sau atunci când consultarea cetățenilor și a părților interesate s-a făcut deja. Mai multe detalii în setul de instrumente pentru o legiferare mai bună.

Din momentul în care Comisia adoptă actul, Parlamentul și Consiliul au de obicei la dispoziție 2 luni pentru a formula obiecții. Dacă acestea nu formulează nicio obiecție, actul delegat intră în vigoare.

Actele adoptate conțin o „expunere de motive” care rezumă reacțiile primite și modul în care au fost utilizate acestea.

Registrul grupurilor de experți ai Comisiei și al altor entități similare

Documente

DescarcăPDF - 339.3 KB