Įgyvendinimo aktai

Už ES teisės įgyvendinimą visų pirma atsakingos ES valstybės. Tačiau srityse, kuriose būtinos vienodos įgyvendinimo sąlygos (mokesčių, žemės ūkio, vidaus rinkos, sveikatos, maisto saugos ir kt.), Komisija (arba išimtiniais atvejais Taryba) priima įgyvendinimo aktą.

Kaip įgyvendinimo aktai priimami?

Kad Komisija galėtų priimti įgyvendinimo aktą, paprastai ji pirmiausia turi pasikonsultuoti su komitetu, kuriame atstovaujama visoms ES šalims.

Tokiame komitete ES šalys gali prižiūrėti Komisijos darbą jai priimant įgyvendinimo aktą – ES žargonu tokia procedūra vadinama komiteto procedūra.

Įgyvendinant Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę, piliečiai ir kitos suinteresuotosios šalys per 4 savaites gali pateikti atsiliepimų dėl įgyvendinimo akto teksto projekto. Tuomet atitinkamas komitetas balsuoja ir jį priima arba atmeta. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, ypatingomis aplinkybėmis arba tais atvejais, kai piliečiai ir suinteresuotosios šalys jau pateikė pastabų. Daugiau informacijos pateikiama Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinyje

Gautų atsiliepimų apžvalga pateikiama komitetui. Jų pagrindu vykstanti diskusija įtraukiama į protokolą ir šis skelbiamas Komiteto procedūros registre.

Daugiau informacijos apie komiteto procedūrą

 

Deleguotieji aktai

Komisija juos priima remdamasi įgaliojimais, deleguotais ES teisės akto tekstu, šiuo atveju – teisėkūros procedūra priimtu aktu.

Komisijos įgaliojimams priimti deleguotuosius aktus taikomi griežti apribojimai:

  • deleguotuoju aktu negalima pakeisti esminių teisės akto elementų;
  • teisėkūros procedūra priimtame akte turi būti apibrėžti įgaliojimų delegavimo tikslai, turinys, taikymo sritis ir trukmė;
  • Parlamentas ir Taryba gali atšaukti delegavimą arba pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto.

Kaip deleguotieji aktai priimami?

Komisija rengia ir priima deleguotuosius aktus pasikonsultavusi su ekspertų grupėmis, sudarytomis iš visų ES šalių atstovų, kurie susitinka reguliariai arba nereguliariai.

Įgyvendinant Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę, piliečiai ir kitos suinteresuotosios šalys per 4 savaites gali pateikti atsiliepimų apie deleguotojo akto teksto projektą. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, ypatingomis aplinkybėmis arba tais atvejais, kai piliečiai ir suinteresuotosios šalys jau pateikė pastabų. Daugiau informacijos pateikiama Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinyje

Komisijai priėmus aktą, Parlamentas ir Taryba paprastai per 2 mėnesius gali pateikti prieštaravimų. Jei jie to nepadaro, deleguotasis aktas įsigalioja.

Į priimtus aktus įtraukiamas „aiškinamasis memorandumas“, kuriame apibendrinami gauti atsiliepimai ir nurodoma, kaip jie buvo panaudoti.

Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registras

2017 m. gruodžio mėn. pradėjo veikti naujas Institucijų deleguotųjų aktų registras Jame galima matyti visus deleguotųjų aktų gyvavimo ciklo etapus, ir naudotojai gali užsisakyti pranešimus apie juos dominančius aktus. Registru galima naudotis visomis ES kalbomis.

Institucijų deleguotųjų aktų registras

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 339.3 KB