Végrehajtási aktusok

Az uniós jog végrehajtásáért elsődlegesen a tagországok felelősek. Bizonyos területeken azonban, ahol egységes végrehajtási feltételekre van szükség (adózás, mezőgazdaság, belső piac, egészségügy, élelmiszer-biztonság stb.), a Bizottság (vagy kivételes esetben a Tanács) végrehajtási aktust fogad el.

Hogyan történik a végrehajtási aktusok elfogadása?

Mielőtt a Bizottság elfogad egy végrehajtási aktust, az esetek túlnyomó részében konzultálnia kell az erre a célra létrehozott szakbizottsággal, amelyben mindegyik EU-ország képviselteti magát.

Ezen a szakbizottságon keresztül az uniós országok felügyelni tudják a végrehajtási aktus elfogadásának folyamatát – ez az ún. „bizottsági eljárás”, más néven „komitológia”.

A Bizottság minőségi jogalkotási programjának keretében azelőtt, hogy az illetékes komitológiai bizottság szavazna a szövegtervezet elfogadásáról vagy elutasításáról, az uniós polgárok és az érdekelt szervezetek négy héten keresztül véleményt nyilváníthatnak a végrehajtásiaktus-tervezetekről. Ezalól vannak kivételek – például sürgősségi helyzetben vagy ha a Bizottság már korábban konzultációra bocsátotta a jogszabálytervezetet. További információkért tekintse meg a minőségi jogalkotás eszköztárát

A beérkezett visszajelzésekről a Bizottság áttekintést ad a komitológiai bizottságnak, és az ennek eredményeképpen folytatott megbeszélés feljegyzésre kerül az összefoglaló jegyzőkönyvben. Ez utóbbit a Bizottság közzéteszi a komitológiai nyilvántartásban.

További információk a komitológiai eljárásról

 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Ezeket a jogi aktusokat a Bizottság uniós jogszabályban, mégpedig jogalkotási aktusban adott felhatalmazás alapján fogadja el.

A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó jogköre szigorúan behatárolt, hiszen:

  • a felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem változtathatja meg a jogszabály alapvető elemeit;
  • a jogalkotási aktus meghatározza a hatáskör-átruházás célját, tartalmát, hatályát és időtartamát;
  • a Parlament és a Tanács visszavonhatja a felhatalmazást, vagy kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

Hogyan történik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása?

A Bizottság előkészíti és elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, miután konzultációt folytatott a tagállamok képviselőiből álló szakértői csoportokkal, melyek rendszeresen vagy alkalmi jelleggel üléseznek.

A Bizottság minőségi jogalkotási programjának keretében az uniós polgárok és az érdekelt szervezetek egy négyhetes időszakon belül visszajelzéssel élhetnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szövegtervezetével kapcsolatban. Ezalól vannak kivételek – például sürgősségi helyzetben vagy ha a Bizottság már korábban konzultációra bocsátotta a jogszabálytervezetet. További információkért tekintse meg a minőségi jogalkotás eszköztárát

Miután a Bizottság elfogadta a jogszabályt, a Parlamentnek és a Tanácsnak rendszerint két hónapja van arra, hogy megfogalmazza ellenvetéseit. Ha sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a jogszabály ellen, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus életbe lép.

Az elfogadott jogi aktusok tartalmaznak egy indokolást, amelyben a Bizottság összefoglalja a lakosság és az érdekeltek visszajelzéseit, és ismerteti, hogyan használta fel azokat.

A bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartása

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz 2017 decembere óta új intézményközi nyilvántartás enged hozzáférést. A nyilvántartás honlapján keresést lehet végezni az előkészítés alatt álló, illetve már elfogadott jogi aktusok körében. A regisztrált felhasználók feliratkozhatnak értesítésekre az érdeklődésükre számot tartó rendeletekkel kapcsolatban. A nyilvántartás az EU összes nyelvén rendelkezésre áll.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása

Dokumentumok

LetöltésPDF - 339.3 KB