Provedbeni akti

Države članice imaju glavnu odgovornost za provedbu zakonodavstva EU-a. Međutim, u područjima u kojima su potrebni jedinstveni uvjeti za provedbu (oporezivanje, poljoprivreda, unutarnje tržište, zdravlje i sigurnost hrane itd.), Komisija (ili, u iznimnim slučajevima, Vijeće) donosi provedbeni akt.

Kako se donose provedbeni akti?

Prije nego što Komisija može donijeti provedbeni akt, obično se mora savjetovati s odborom u kojem je zastupljena svaka država članica.

Odbor omogućava državama članicama da nadgledaju rad Komisije tijekom donošenja provedbenog akta. Taj je postupak u žargonu EU-a poznat kao „komitologija”.

Kao dio programa Komisije za bolju regulativu, građani i drugi dionici mogu dostaviti povratne informacije o nacrtu provedbenog akta do četiri tjedna prije nego što mjerodavni odbor glasanjem prihvati ili odbije nacrt akta. Postoje neke iznimke, primjerice u slučaju opasnosti ili kada su građani i dionici već dali svoj doprinos. Više pojedinosti u Paketu instrumenata za bolju regulativu. 

Pregled prikupljenih povratnih informacija predstavlja se odboru, a rasprava koja slijedi uključuje se u sažeto izvješće, koje se objavljuje u registru komitologije.

Saznajte više o postupku komitologije

 

Delegirani akti

Komisija ih donosi na temelju delegiranih ovlasti odobrenih u tekstu zakona EU-a, u tom slučaju, zakonodavnog akta.

Ovlast Komisije da donosi delegirane akte podliježe strogim ograničenjima:

  • delegiranim aktom ne smiju se mijenjati ključni elementi zakona
  • zakonodavnim aktom moraju se utvrditi ciljevi, sadržaj, područje primjene i trajanje delegiranja ovlasti
  • Parlament i Vijeće mogu opozvati delegiranje ili podnijeti prigovor na delegirani akt.

Kako se donose delegirani akti?

Komisija priprema i donosi delegirane akte nakon savjetovanja sa stručnim skupinama koje su sastavljene od predstavnika svih država članica te se redovito ili povremeno sastaju.

Kao dio programa Komisije za bolju regulativu, građani i drugi dionici mogu dostaviti povratne informacije o nacrtu delegiranog akta u razdoblju od četiri tjedna. Postoje neke iznimke, primjerice u slučaju opasnosti ili kada su građani i dionici već dali svoj doprinos. Više pojedinosti u Paketu instrumenata za bolju regulativu

Nakon što Komisija donese akt Parlament i Vijeće obično imaju rok od dva mjeseca da iznesu sve prigovore. Ako to ne učine, delegirani akt stupa na snagu.

Doneseni akti sadržavaju „obrazloženje” u kojem su sažete primljene povratne informacije te način na koji su se obradile.

Registar stručnih skupina Komisije i ostalih sličnih subjekata

Novi međuinstitucijski registar delegiranih akata pokrenut je u prosincu 2017. Taj registar pruža potpuni pregled životnog ciklusa delegiranih akata, a korisnicima je omogućeno da se pretplate na primanje obavijesti o aktima koji ih zanimaju. Registar je dostupan na svim jezicima EU-a.

Međuinstitucijski registar delegiranih akata

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 339.3 KB