Izobraževanje in usposabljanje delavcev v pravosodju in prakse usposabljanja

Cilji in metode evropskega izobraževanja v pravosodju, profili posameznikov, ki naj bi se izobraževali, in spletni viri.

Združenja in mreže pravnih strokovnjakov

Informacije o pravniških poklicih in mrežah na področju pravosodja