Szkolenie dla prawników i praktyki w zakresie szkoleń

Cele i metody europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, profile uczestników szkoleń i zasoby online

Izby i sieci zrzeszające przedstawicieli zawodów prawniczych

Informacje o zawodach prawniczych i sieciach zajmujących się sprawami wymiaru sprawiedliwości