Taħriġ tal-ġuristi u prattiki ta’ taħriġ

L-objettivi u l-metodi tat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew, il-profili ta’ min għandu jieħu t-taħriġ u r-riżorsi online.

Assoċjazzjonijiet u networks tal-professjonisti legali

Informazzjoni dwar il-professjonijiet legali u n-networks li jittrattaw kwistjonijiet ġudizzjarji.