Juridisko profesiju pārstāvju apmācība un apmācības process

Eiropas tiesiskās apmācības mērķi un metodes, apmācāmo personu profili un tiešsaistes resursi.

Juridisko speciālistu apvienību un tīklu saraksts

Informācija par juridiskajām profesijām un sadarbības tīkliem tieslietu jomā.