Κατάρτιση των επαγγελματιών του νομικού κλάδου και πρακτικές κατάρτισης

Στόχοι και μέθοδοι της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης, προφίλ των προσώπων που θα πρέπει να εκπαιδεύονται και διαδικτυακά μέσα.

Ενώσεις και δίκτυα των επαγγελματιών του νομικού κλάδου

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα και τα δίκτυα που ασχολούνται με θέματα δικαιοσύνης.