Обучение на юристи и практики на обучение

Цели и методи на европейското съдебно обучение, профили на лицата, които следва да се обучават, и онлайн ресурси.

Асоциации и мрежи на практикуващи юристи

Информация за юридическите професии и мрежите в областта на правосъдието.