Vyhľadať rozhodnutia o porušení predpisov

Vyhľadávať v databáze rozhodnutí o porušení predpisov podľa typu, štatútu, krajiny, oblasti politiky alebo čísla porušenia.

Výročné správy o monitorovaní uplatňovania práva EÚ

Rozhodnutia Európskej komisie o nesplnení povinnosti a výročné správy, v ktorých sa analyzujú kľúčové aspekty uplatňovania práva EÚ.

Osvedčené postupy

Databáza iniciatív zameraných na zníženie počtu právnych predpisov EÚ, ktoré zatiaľ neboli transponované do vnútroštátneho práva členských krajín, a na urýchlenie konaní o nesplnení povinnosti.

Nahláste prípad porušenia predpisov

Ako podať sťažnosť na porušenie právnych predpisov EÚ zo strany členského štátu. Formulár sťažnosti dostupný v 23 jazykoch.