Căutați o decizie de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Căutați în baza de date decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor după tip, stadiu, țară, domeniu de politică sau numărul încălcării.

Rapoartele anuale de monitorizare a punerii în aplicare a legislației UE

Deciziile Comisiei Europene de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Rapoartele anuale care analizează principalele aspecte ale aplicării dreptului UE.

Bune practici

Bază de date cu inițiativele care își propun să reducă deficitul de transpunere al țărilor UE sau să îmbunătățească finalizarea acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Semnalați o încălcare a legislației UE

Depuneți o plângere privind încălcarea dreptului Uniunii de către un stat membru. Formular disponibil în 23 de limbi.