Wyszukiwanie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Wyszukiwanie w bazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego według rodzaju decyzji, statusu sprawy, państwa członkowskiego, obszaru polityki lub numeru naruszenia

Roczne sprawozdania dotyczące monitorowania stosowania prawa UE

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniom oraz sprawozdania roczne na temat aspektów stosowania prawa UE.

Dobre praktyki

Baza inicjatyw, których celem jest zmniejszenie deficytu transpozycji w państwach UE lub ułatwienie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom.

Zgłoszenie naruszenia przepisów

Złóż skargę dotyczącą naruszenia prawa UE przez kraj UE. Formularz dostępny jest w 23 językach.