Fittex deċiżjonijiet ta’ ksur

Fittex f’bażi tad-data ta’ deċiżjonijiet ta’ ksur, skont it-tip, l-istatus, il-pajjiż, il-qasam ta’ politika jew in-numru tal-ksur.

Rapporti annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE

Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar ksur, u r-rapporti annwali li janalizzaw aspetti ewlenin tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE.

Prattika tajba

Il-bażi tad-data ta’ inizjattivi għat-tnaqqis fid-defiċit tat-traspożizzjoni tal-pajjiżi tal-UE jew it-titjib tas-saldu tal-proċedimenti ta’ ksur.

Irrapporta ksur

Ressaq ilment dwar ksur tal-liġi tal-UE minn pajjiż tal-UE. Il-formola hija disponibbli fi 23 lingwa.