Sprendimų dėl pažeidimų paieška

Sprendimų dėl pažeidimų paieška duomenų bazėje pagal tipą, statusą, šalį, politikos sritį arba pažeidimo numerį.

ES teisės taikymo stebėjimo metinės ataskaitos

Europos Komisijos sprendimai dėl pažeidimų ir metinės ataskaitos, kuriose apžvelgiami pagrindiniai ES teisės taikymo aspektai.

Geroji patirtis

Iniciatyvų sumažinti ES šalių į nacionalinę teisę neperkeltų teisės aktų skaičių arba paspartinti pažeidimų nagrinėjimo procedūras duomenų bazė.

Pranešimas apie pažeidimą

Pateikite skundą dėl ES šalies padaryto ES teisės pažeidimo. Forma pateikiama 23 kalbomis.