Otsige rikkumiste kohta tehtud otsuseid

Otsige rikkumiste kohta tehtud otsuste andmebaasist rikkumise liigi, menetluse staatuse, riigi, poliitikavaldkonna või rikkumise numbri järgi.

Aastaaruanded ELi õigusnormide kohaldamise kohta

Euroopa Komisjoni otsused rikkumisjuhtumite kohta ja iga-aastased aruanded ELi õigusnormide kohaldamise põhiaspektide kohta.

Head tavad

Andmebaas algatustest, mille eesmärk on vähendada ELi riikide ülevõtmispuudujääki või suurendada rikkumismenetluste lahendamise määra.

Rikkumistest teatamine

Esitage kaebus ELi õigusnormi rikkumise kohta, mille on toime pannud ELi riik. Vorm on kättesaadav 23 keeles.