Vyhledávání rozhodnutí ve věci porušení právních předpisů

Vyhledávání v databázi rozhodnutí o porušení právních předpisů podle typu nesplnění povinnosti, statusu, země, oblasti politiky nebo čísla případu.

Výroční zprávy o kontrole uplatňování práva EU

Rozhodnutí Evropské komise ohledně nesplnění povinnosti, výroční zprávy obsahující přezkum klíčových aspektů provádění právních předpisů EU.

Osvědčené postupy

Databáze iniciativ usilujících o snížení objemu právních předpisů EU, které dosud nebyly transponovány do vnitrostátního práva členských zemí, a o urychlení řízení pro nesplnění povinnosti.

Nahlaste případ porušení předpisů

Jak podat stížnost na porušení právních předpisů EU ze strany členského státu. Formulář stížnosti je k dispozici ve 23 jazycích.