Търсене на решения във връзка с нарушения

Търсене на решения във връзка с нарушения

Търсене в база данни с решения във връзка с нарушения по вид, статус, държава, област на политиката или номер на нарушението.

Annual reports on monitoring the application of EU law

Annual reports on monitoring the application of EU law

European Commission decisions on infringements, and annual reports reviewing key aspects of the application of EU law.

Добри практики

Добри практики

База данни с инициативи за понижаване на дефицита в транспонирането на законодателство в страните от ЕС или за подобряване на начините за намиране на решения при процедури за нарушения.

Съобщаване за нарушение

Съобщаване за нарушение

Подайте жалба относно нарушение на правото на ЕС от държава от Съюза. Формуляр, достъпен на 23 езика.