Uverejňovanie rozhodnutí Komisie o nesplnení povinnosti

Informácie o rozhodnutiach Európskej komisie o nesplnení povinnosti sú dostupné online. Môžete ich vyhľadávať podľa členských štátov EÚ, oblastí politiky alebo dátumu.

Európska komisia taktiež zverejňuje výročnú správu, v ktorej sa analyzujú kľúčové aspekty uplatňovania práva EÚ a uvádzajú prípady nesplnenia povinnosti podľa jednotlivých oblastí politiky a členských štátov.

Annual reports on monitoring the application of EU law