Publicarea deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Puteți consulta on-line informații despre deciziile Comisiei Europene legate de neîndeplinirea obligațiilor (infringement). Acestea pot fi căutate după stat membru, domeniu de politică sau dată.

Comisia Europeană publică, de asemenea, un raport anual în care examinează aspecte esențiale ale aplicării dreptului UE și prezintă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, defalcate pe domenii de politică și pe țări.