Publikacja decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Informacje o decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego są dostępne online. Informacje można wyszukiwać według kraju UE, obszaru polityki lub daty.

Komisja Europejska publikuje także roczne sprawozdanie na temat głównych aspektów stosowania prawa UE i przedstawia przypadki uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w podziale na obszary polityki i kraje.

Annual reports on monitoring the application of EU law