Rikkumiste kohta tehtud otsuste avaldamine

Veebist leiate teabe Euroopa Komisjoni otsuste kohta, mis käsitlevad rikkumisi. Saate otsida ELi riigi, poliitikavaldkonna või kuupäeva järgi.

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal ka aruande ELi õigusnormide kohaldamise põhiaspektide kohta ning esitab rikkumisjuhtumid poliitikavaldkondade ja riikide kaupa.

Annual reports on monitoring the application of EU law