Pädevad kohtud piiriüleste vaidluste puhul

Pädevad kohtud piiriüleste vaidluste puhul

Millise riigi kohtu poole pöörduda piiriüleste juhtumite puhul, kuidas teised riigid kohtuotsuseid tunnustavad ja nende täitmist tagavad?

Court procedures in cross-border cases

Court procedures in cross-border cases

E-Justice portal guide on steps to take bringing a case to court once you've determined which court in which country is competent to hear the case.

Administrative cooperation: circulation of public documents

Administrative cooperation: circulation of public documents

Using official documents in the EU.