Cilji

Usposabljanje pravosodnih delavcev o pravu EU je bistvenega pomena za zagotavljanje pravilne in učinkovite uporabe prava EU, krepitev vzajemnega zaupanja med pravosodnimi delavci v čezmejnih postopkih ter uresničevanje vrednot in načel EU, kot je pravna država.

Evropska komisija je po velikem napredku od sprejetja evropske strategije za usposabljanje na področju pravosodja za obdobje 2011–2020 začela izvajati nov celovit sveženj za usposabljanje v pravosodju. Sveženj za posodobitev pravosodja z 2. decembra 2020 zajema novo evropsko strategijo za usposabljanje na področju pravosodja za obdobje 2021–2024, 9. letno poročilo 2020 o evropskem pravosodnem izobraževanju Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike ter vzpostavitev evropske platforme za usposabljanje na evropskem portalu e-pravosodje.

Evropska strategija za usposabljanje na področju pravosodja za obdobje 2021–2024

Nova strategija naj bi s povezanimi orodji podprla še več pravosodnih sistemov in pravosodnih delavcev ter jih pripravila na izzive 21. stoletja in nenehnega razvoja prava EU.

Nova strategija določa nove ambiciozne cilje usposabljanja in nove prioritete:

  • Nova strategija določa nove operativne cilje, prilagojene potrebam različnih pravosodnih poklicev.
  • Osredotoča se na širšo ciljno skupino in novo geografsko področje uporabe za spoprijemanje z izzivi v skladu s potrebami pravosodnih delavcev.
  • Usposabljanje v pravosodju naj bi še bolj spodbujalo skupno kulturo pravne države, zaščito temeljnih pravic in digitalizacijo pravosodja ter presegalo okvire pravnega izobraževanja in podprlo razvoj poklicnih znanj. Ob tem naj bi bile ponudbe za usposabljanje hitro na voljo kot odgovor na nove potrebe.
  • Prioriteta je usposabljanje sodnikov in tožilcev, vključeni pa naj bi bili vsi pravosodni delavci: sodno osebje, odvetniki, notarji, sodni uradniki, mediatorji, sodni tolmači in prevajalci, sodni izvedenci in v nekaterih primerih tudi zaporniško osebje in svetovalci za pogojni odpust. Zaostanki so zlasti pri sodnem osebju in odvetnikih, zato njihovo usposabljanje zahteva posebno pozornost. Zaporniško osebje in svetovalci za pogojni odpust so nova ciljna skupina, ki v prejšnji strategiji ni bila zajeta.
  • Strategija se osredotoča na pravosodne delavce v EU, podpira pa tudi možnosti držav Zahodnega Balkana za članstvo v EU ter krepitev demokracije, človekovih pravic in pravne države v neevropskih državah, zlasti v Afriki in Latinski Ameriki.
  • Evropska komisija bo podpirala visokokakovostne projekte čezmejnega usposabljanja o pravu EU z različnimi sredstvi EU, kot sta prihodnji program za pravosodje in program za državljanstvo, enakost, pravice in vrednote.

Ocena evropske strategije za usposabljanje na področju pravosodja za obdobje 2011–2020

Ocena evropske strategije za usposabljanje na področju pravosodja za obdobje 2011–2020 iz leta 2019 je pokazala, da so bili cilji na splošno doseženi. Strategija je pripomogla k povečanju števila dejavnosti usposabljanja in tudi spodbudila nove vrste dejavnosti, kot so programi izmenjave. Glavni cilj sporočila iz leta 2011, da naj bi se polovica (800 000) vseh pravosodnih delavcev v EU med letoma 2011 in 2020 udeležila usposabljanja o pravu EU, je bil dosežen že leta 2017, kar je dve leti prej kot načrtovano. Strategija je prispevala k izboljšanju usposabljanja o pravu EU za več kategorij pravosodnih delavcev, zlasti za sodnike in tožilce. Vzpostavila je tudi zmogljivosti mrež, kot je Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN), ter okrepila mreže in ponudnike usposabljanja na ravni EU.

Možnosti usposabljanja na evropskem portalu e-pravosodje

Ste pravosodni delavec/-ka? Vas zanima usposabljanje o pravu EU? Obiščite novo evropsko platformo za usposabljanje na portalu. Platforma je iskalno orodje, ki pravosodnim delavcem omogoča iskanje izobraževalnih tečajev o evropskem pravu v EU ter učnega materiala za samostojno učenje. Komisija prispeva k platformi s sodobnimi gradivi ali priročniki za usposabljanje, ki so izdelani zlasti ob finančni podpori EU. V prvi fazi se platforma izvaja ob podpori priznanih ponudnikov usposabljanja v EU: Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN), Akademija za evropsko pravo (ERA), Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) in Evropski univerzitetni inštitut (EUI).

Evropska politika usposabljanja v pravosodju in letna poročila

Več informacij o evropskem pravosodnem usposabljanju je na voljo na spletnih straneh o evropskem izobraževanju v pravosodju.

Za več informacij o obsegu usposabljanja pravosodnih delavcev na področju pravosodja o pravu EU si oglejte letna statistična poročila na portalu e-pravosodje. Letna statistična poročila merijo udeležbo pravosodnih delavcev na področju pravosodja o pravu EU v EU in pomagajo spremljati velik napredek.

Dobre prakse v izobraževanju

Za ponudnike in izvajalce usposabljanja so na portalu e-pravosodje na voljo informativni pregledi dobrih praks pri usposabljanju sodnikov in tožilcev. Prakse zajemajo širok spekter področij, od ocenjevanja potreb po usposabljanju do izvajanja in ocenjevanja usposabljanja.

Finančna podpora

Za dejavnosti usposabljanja so na razpolago nepovratna sredstva. Več informacij o finančni podpori EU:

Dokumenti

PrenesiPDF - 629.5 KB
PrenesiPDF - 1.3 MB
PrenesiPDF - 7.5 MB
PrenesiPDF - 3.5 MB
PrenesiPDF - 2.2 MB
PrenesiPDF - 306.4 KB
PrenesiPDF - 2.8 MB
PrenesiPDF - 3.7 MB
PrenesiZIP - 2.6 MB
PrenesiZIP - 1.1 MB
PrenesiPDF - 4.6 MB