Tavoitteet

EU:n tavoitteena on, että vähintään puolet EU:n oikeusalan toimijoista osallistuu oikeusalan EU-tason koulutukseen vuoteen 2020 mennessä.

Vuosittain olisi koulutettava yli 20 000 oikeusalan toimijaa.

Erityisesti tuomareiden ja syyttäjien koulutus on prioriteetti. Koulutus kattaa kuitenkin myös muut oikeusalan ammattilaiset, kuten tuomioistuinten henkilöstön, lakimiehet, asianajajat, notaarit, haaste- ja ulosottomiehet ja sovittelijat.

EU-tason oikeusalan koulutus Euroopan oikeusportaalissa

Tutustu oikeusalan EU-tason koulutukseen Euroopan oikeusportaalissa. Sivuilla on tarkempaa tietoa oikeusalan koulutuspolitiikasta ja sen toimijoista.

Hyviä toimintatapoja

Euroopan oikeusportaalin kautta on saatavilla EU:n oikeutta koskevaa valmista koulutusmateriaalia, jota voi käyttää esimerkiksi tuomareiden ja syyttäjien koulutuksessa. Portaalin tietosivuilla esitellään oikeusalan koulutuksen hyviä toimintatapoja. Ne kattavat eri aiheita koulutustarpeiden kartoittamisesta koulutuksen toteuttamiseen ja arviointiin.

Rahoitustuki

Koulutusta tuetaan EU:n myöntämillä avustuksilla. Lisätietoa EU:n rahoitustuesta:

Asiakirjat

LataaPDF - 2.5 MB
LataaPDF - 2.8 MB
LataaPDF - 3.7 MB
LataaZIP - 2.6 MB
LataaZIP - 1.1 MB