Цели

До 2020 г. поне половината от всички юристи в Европейския съюз трябва да участват в европейски съдебни обучения.

Повече от 20 000 юристи на година трябва да бъдат обучени.

Обучението за съдии и прокурори е приоритет. Въпреки това обученията са насочени към всички практикуващи юристи, включително съдебни служители, адвокати, адвокати към апелативните съдилища, нотариуси, съдебни изпълнители и медиатори.

Европейското съдебно обучение на портала за електронно правосъдие

Посетете страниците за европейското съдебно обучение на европейския портал за електронно правосъдие, ако искате да научите повече за европейската политика за съдебно обучение и участниците в нея.

Добри практики на обучение

Ако се интересувате от готови за използване материали за обучение по различни теми от правото на ЕС и от добри практики на обучение, на портала за електронно правосъдие има информационни брошури, описващи добрите практики при обучението на съдии и прокурори. Тези практики покриват голям брой теми — от преценката за нуждите от обучение до провеждането на обучение и оценяването.

Финансова подкрепа

Обучителните дейности се подпомагат чрез безвъзмездни средства. Повече информация за финансовата подкрепа от ЕС може да бъде намерена тук:

Документи

СвалиPDF - 1.5 MB