Melyik bíróság?

Ha egy jogvita több uniós tagállamot is érint, fontos tudni, hogy melyik országban kell elindítani a bírósági eljárást, és hogy a bírósági határozatot hogyan lehet egy másik uniós tagállamban elismertetni és végrehajtatni.

A Brüsszel I. rendelet szerint az ilyen ügyekben annak az uniós tagállamnak a bíróságai illetékesek eljárni, ahol az alperes lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye található. Kivételek:

  • Szerződésszegés esetén a kérdéses kötelezettség előírt teljesítésének helye szerinti bíróságoknak kell eljárniuk.
  • Szerződésen kívüli kötelmi viszonyok esetén annak az országnak a bíróságai illetékesek, ahol a káresemény történt. Ha valaki pl. egy másik ember hibájából megsérül, akkor a bírósági eljárást abban az uniós tagállamban kell lefolytatni, ahol a baleset történt.

A rendelet minden polgári és kereskedelmi ügyben alkalmazandó, függetlenül a kereset értékétől és attól, hogy a keresetet az alperes vitatja-e vagy sem.

Határozat elismertetése és végrehajtatása egy másik uniós tagállamban

A felperes közvetlenül az adott uniós tagállam végrehajtó hatóságához fordulhat, hogy érvényt szerezzen a határozatnak. Ez lehet pl. az az ország, ahol az adós vagyoni eszközökkel rendelkezik.

Az adós, aki ellen a végrehajtást kérik, a határozat elismerésének megtagadása érdekében kérelmet nyújthat be a bírósághoz.

Európai Unió

Más intézmények

Nemzetközi szervezetek

Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia