Kom med synpunkter på kommissionens initiativ

Delta i samråd och lämna synpunkter på kommissionens initiativ under beslutsprocessen. Kom med förslag på hur EU:s lagar kan förbättras.

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen

Ge förslag på hur kommissionen kan förenkla och förbättra lagstiftningen och göra den mer ändamålsenlig.

Starta eller stöd ett europeiskt medborgarinitiativ

Uppmana kommissionen att föreslå nya lagar i frågor som är viktiga för dig genom att starta ett medborgarinitiativ eller skriva på andras initiativ.

Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle för EU:s invånare att diskutera EU:s utmaningar och prioriteringar. Oavsett var du kommer ifrån eller vad du sysslar med – nu är det dags att fundera över vilken framtid du vill se för EU.