Kom med synpunkter på kommissionens initiativ

Delta i samråd och lämna synpunkter på kommissionens initiativ under beslutsprocessen. Kom med förslag på hur EU:s lagar kan förbättras.

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen

Ge förslag på hur kommissionen kan förenkla och förbättra lagstiftningen och göra den mer ändamålsenlig.