Delta i samråd

Delta i samråd

Tyck till om EU:s lagstiftning och politik genom att delta i kommissionens offentliga samråd.

Bidra till lagstiftningsarbetet

Bidra till lagstiftningsarbetet

Kommissionen vill gärna ta del av dina synpunkter på nya eller befintliga EU-lagar.

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen

Ge förslag på hur kommissionen kan förenkla och förbättra lagstiftningen och göra den mer ändamålsenlig.