Kom med synpunkter på kommissionens initiativ

Delta i samråd och lämna synpunkter på kommissionens initiativ under beslutsprocessen. Kom med förslag på hur EU:s lagar kan förbättras.

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen

Ge förslag på hur kommissionen kan förenkla och förbättra lagstiftningen och göra den mer ändamålsenlig.

Starta eller stöd ett europeiskt medborgarinitiativ

Uppmana kommissionen att föreslå nya lagar i frågor som är viktiga för dig genom att starta ett medborgarinitiativ eller skriva på andras initiativ.