Povejte svoje mnenje o pobudah Komisije.

Sodelujte v javnih posvetovanjih in posredujte povratne informacije v celotnem postopku priprave zakonodaje. Povejte nam, kako bi lahko izboljšali obstoječe predpise.

Predlagajte izboljšavo zakonodaje EU

Povejte Komisiji, kako bi lahko zmanjšala regulativno breme ter izboljšala uspešnost in učinkovitost obstoječe zakonodaje.