Evropska komisija v okviru prizadevanj za boljše pravno urejanje ponuja še več možnosti sodelovanja pri pripravi zakonodaje EU.

Boljše pravno urejanje: zakaj in kako

Začetne zamisli

Pošljite nam svoje mnenje o začetnih zamislih novih predpisov ali o načrtovanih vrednotenjih posameznih predpisov in preverjanjih ustreznosti sklopa predpisov. Predlagani ukrepi so predstavljeni v kažipotih in začetnih ocenah učinka.

Čas posvetovanja: 

– 4 tedne

Vaše mnenje o kažipotih in začetnih ocenah učinka

(Kažipoti in začetne ocene učinka, objavljeni pred 28. februarjem 2017)

Možni učinki

Sodelujte v javnih posvetovanjih, ki jih objavi Evropska komisija, preden sprejme končno različico predlaganih aktov, in povejte svoje mnenje o posameznih vidikih ocene učinka. Ocena učinka zajame vprašanja, ki jih bo treba obravnavati, nujnost ukrepanja na ravni EU in možne učinke posameznih predstavljenih rešitev.

Čas posvetovanja: 

– najmanj 12 tednov

Vaše sodelovanje v javnem posvetovanju

Zakonodajni predlogi Komisije

Povejte svoje mnenje o predlaganem zakonodajnem aktu (in objavljenem poročilu o oceni učinka), potem ko se Komisija dogovori o njem in ga pošlje v obravnavo Evropskemu parlamentu in Svetu EU. Komisija bo prejeta mnenja predstavila Evropskemu parlamentu in Svetu EU.

Čas za povratne informacije: 

– 8 tednov od dneva objave predloga Komisije v vseh jezikih EU

Vaše mnenje o zakonodajnih predlogih Komisije

Vrednotenje in preverjanje ustreznosti

Sodelujte v javnih posvetovanjih in prispevajte k vrednotenju in preverjanju ustreznosti obstoječih predpisov in njihove uspešnosti v praksi.

Čas posvetovanja: 

– najmanj 12 tednov

Vaše sodelovanje v javnem posvetovanju

Osnutek izvedbenih in delegiranih aktov

Povejte svoje mnenje o osnutkih aktov, s katerimi Komisija bodisi spreminja ali dopolnjuje nebistvene vidike obstoječih predpisov (delegirani akti) bodisi natančno določi pogoje za enotno izvajanje obstoječih predpisov v EU (izvedbeni akti).

Čas za povratne informacije:

– 4 tedne

Vaše mnenje o osnutkih izvedbenih in delegiranih aktov  

Izboljšava obstoječih predpisov

Evropski komisiji lahko kadarkoli predlagate morebitne izboljšave obstoječih predpisov, denimo kako poenostaviti predpise EU in zmanjšati regulativno obremenitev. Predloge lahko oddate na platformi REFIT

Čas za povratne informacije: kadarkoli

Vaši predlogi za poenostavitev predpisov EU

Druge možnosti

Evropska komisija objavlja posvetovanja tudi o drugih svojih dokumentih, denimo o zelenih knjigah, s katerimi začne javno razpravo o določenih vprašanjih na ravni EU.

Čas posvetovanja: 

– najmanj 12 tednov

Vaše sodelovanje v javnem posvetovanju

Prijava

Naročite se na elektronska obvestila o novih kažipotih, začetnih ocenah učinka in javnih posvetovanj.

Transparentnost

Če kot zastopnik organizacije ali kot samozaposleni izvajate dejavnosti, ki vplivajo na postopek odločanja v institucijah EU, in želite sodelovati v posvetovanju ali poslati prispevek, se pred tem vpišite v register EU za preglednost (spletno bazo podatkov).