Vyjadrite svoj názor na iniciatívy Komisie

Zapojte sa do verejných konzultácií a poskytnite spätnú väzbu počas tvorby politík. Dajte nám vedieť, ako by podľa vás bolo možné zlepšiť existujúce právne predpisy.

Navrhnite zlepšenia právnych predpisov

Povedzte Európskej komisii, ako by podľa vás bolo možné znížiť regulačné zaťaženie a zlepšiť a zefektívniť existujúce právne predpisy.