Vyjadrite svoj názor na iniciatívy Komisie

Zapojte sa do verejných konzultácií a poskytnite spätnú väzbu počas tvorby politík. Dajte nám vedieť, ako by podľa vás bolo možné zlepšiť existujúce právne predpisy.

Navrhnite zlepšenia právnych predpisov

Povedzte Európskej komisii, ako by podľa vás bolo možné znížiť regulačné zaťaženie a zlepšiť a zefektívniť existujúce právne predpisy.

Začať alebo podporiť európsku iniciatívu občanov

Začnite európsku iniciatívu občanov – požiadajte Európsku komisiu, aby navrhla nové právne predpisy týkajúce sa otázok, ktoré sú pre vás dôležité, alebo podporila už prebiehajúce iniciatívy.

Konferencia o budúcnosti Európy

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú a dobre načasovanú možnosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte.