Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare vă oferă acum și mai multe posibilități de a participa la procesul legislativ al UE.

O mai bună legiferare: de ce și cum

Idei de pornire

Spuneți-ne ce credeți despre ideile pornind de la care se elaborează noi norme sau despre planurile de evaluare a unor norme individuale ori de verificare a adecvării unor seturi de reglementări. Acțiunile propuse sunt prezentate în documente denumite foi de parcurs și evaluări inițiale ale impactului.

Perioada de consultare: 

- 4 săptămâni

Spuneți-vă părerea despre o foaie de parcurs sau despre o evaluare inițială a impactului

(Foi de parcurs și evaluări inițiale ale impactului publicate înainte de 28 februarie 2017)

Efecte potențiale

Înainte de a-și finaliza propunerile, Comisia vă invită să participați la consultări publice și să comentați diferite aspecte ale studiilor de impact. Acestea din urmă identifică problema care se dorește a fi soluționată, stabilesc dacă este necesară intervenția UE și estimează ce efecte ar putea avea diversele soluții prezentate.

Perioada de consultare: 

- minimum 12 săptămâni

Participați la o consultare publică

Propunerile Comisiei

Odată ce Comisia a adoptat o propunere legislativă și a înaintat-o spre adoptare Parlamentului European și Consiliului, puteți să formulați observații cu privire la propunerea respectivă și la raportul final de evaluare a impactului. Comisia va colecta opiniile exprimate și le va prezenta Parlamentului și Consiliului.

Perioada în care puteți formula observații: 

- 8 săptămâni de la publicarea propunerii Comisiei în toate limbile oficiale ale UE 

Spuneți-vă părerea despre o propunere legislativă a Comisiei

Evaluări și verificări ale adecvării

Participând la consultări publice, puteți să contribuiți și la procesul de evaluare sau de verificare a adecvării legislației existente, prin care se examinează cum funcționează aceasta în practică.

Perioada de consultare: 

- minimum 12 săptămâni

Participați la o consultare publică

Acte de punere în aplicare și acte delegate

Vă puteți exprima opinia și în legătură cu acele proiecte de acte ale Comisiei care fie modifică sau completează elemente neesențiale ale legislației existente (actele delegate), fie asigură aplicarea uniformă a unei reglementări peste tot în UE (actele de punere în aplicare).

Perioada în care puteți formula observații:

- 4 săptămâni

Exprimați-vă opinia cu privire la proiectele de punere în aplicare și de acte delegate 

Îmbunătățirea legislației actuale

Puteți sugera oricând îmbunătățiri ale normelor în vigoare. Comisia va examina sugestiile dumneavoastră de simplificare a legislației UE și de reducere a sarcinii de reglementare. Puteți trimite aceste sugestii Platformei REFIT

Perioada în care puteți formula observații: oricând

Sugerați modalități de a simplifica o reglementare UE

Alte posibilități

Comisia poate consulta publicul și părțile interesate și cu privire la alte tipuri de documente. Un exemplu sunt cărțile verzi, pe care Comisia le lansează pentru a încuraja dezbaterea anumitor teme la nivel european.

Perioada de consultare: 

- minimum 12 săptămâni

Participați la o consultare publică

Abonare

Abonați-vă la notificări prin e-mail pentru a afla imediat când se mai lansează o foaie de parcurs, o evaluare inițială a impactului sau o consultare publică.

Transparență

Invităm organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente ale căror demersuri influențează procesele decizionale ale UE să se înscrie, înainte de a-și trimite contribuțiile, în baza de date on-line denumită Registrul de transparență al UE