Weź udział w konsultacjach publicznych

Weź udział w konsultacjach publicznych

Wyraź swoją opinię na temat aktów prawnych i polityki UE, udzielając odpowiedzi w ramach konsultacji publicznych ogłoszonych przez Komisję Europejską.

Udział obywateli w procesie kształtowania prawa

Udział obywateli w procesie kształtowania prawa

Komisja pragnie poznać zdanie opinii publicznej i uwzględnić je przy tworzeniu i aktualizowaniu przepisów UE.

Zaproponuj, jak można ulepszyć przepisy

Zaproponuj, jak można ulepszyć przepisy

Powiedz Komisji Europejskiej, jak Twoim zdaniem można by zmniejszyć obciążenia regulacyjne oraz udoskonalić obowiązujące przepisy i zwiększyć ich skuteczność.