Wyraź swoją opinię na temat inicjatyw Komisji

Weź udział w konsultacjach publicznych i przekaż swoje uwagi na temat inicjatyw Komisji na różnych etapach kształtowania polityki. Przedstaw nam swoje propozycje udoskonalenia istniejących przepisów.

Zaproponuj, jak można ulepszyć przepisy

Powiedz Komisji Europejskiej, jak Twoim zdaniem można by zmniejszyć obciążenia regulacyjne oraz udoskonalić obowiązujące przepisy i zwiększyć ich skuteczność.