Għid tiegħek dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni

Ikkontribwixxi għall-konsultazzjonijiet pubbliċi u agħti l-feedback dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni matul it-tfassil tal-politika. Għidilna kif taħseb li jistgħu jittejbu l-liġijiet eżistenti.

Agħmel suġġerimenti biex jittejbu l-liġijiet

Għid lill-Kummissjoni Ewropea kif taħseb li l-piż regolatorju jista’ jitnaqqas u kif liġijiet eżistenti jistgħu jittejbu u jsiru aktar effettivi.

Ibda jew appoġġja inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Ibda Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej - itlob lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġijiet ġodda dwar kwistjoni li hi għal qalbek, jew appoġġja inizjattivi li għaddejjin bħalissa.

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija opportunità unika u f’waqtha għaċ-ċittadini Ewropej biex jipparteċipaw f’dibattitu dwar l-isfidi u l-prijoritajiet tal-Ewropa. Irrispettivament minn fejn int jew x’tagħmel, dan huwa l-post fejn taħseb dwar x’futur tixtieq għall-Unjoni Ewropea.