Izsakiet viedokli par Komisijas iniciatīvām!

Piedalieties sabiedriskajās apspriešanās un sniedziet Komisijai atsauksmes par iniciatīvām jau politikas veidošanas gaitā. Pastāstiet mums, kā, pēc jūsu domām, varētu uzlabot pašreizējo regulējumu.

Sniedziet ieteikumus, kā uzlabot tiesību aktus

Izsakiet Eiropas Komisijai savu viedokli, kā varētu atvieglot regulējuma radīto slogu un pašreizējo regulējumu padarīt efektīvāku.