Izsakiet viedokli par Komisijas iniciatīvām!

Piedalieties sabiedriskajās apspriešanās un sniedziet Komisijai atsauksmes par iniciatīvām jau politikas veidošanas gaitā. Pastāstiet mums, kā, pēc jūsu domām, varētu uzlabot pašreizējo regulējumu.

Sniedziet ieteikumus, kā uzlabot tiesību aktus

Izsakiet Eiropas Komisijai savu viedokli, kā varētu atvieglot regulējuma radīto slogu un pašreizējo regulējumu padarīt efektīvāku.

Sākt vai atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Lūdziet Eiropas Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus par jums svarīgu jautājumu, sākot jaunu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, vai atbalstiet citu ierosinātas iniciatīvas.

Konference par Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni ir unikāla un aktuāla iespēja Eiropas iedzīvotājiem diskutēt par Eiropas problēmām un prioritātēm. Neatkarīgi no tā, no kurienes jūs esat vai ko jūs darāt, šī ir vieta, kur padomāt par to, kādu nākotni vēlaties Eiropas Savienībai.