Išsakykite nuomonę apie Komisijos iniciatyvas

Dalyvaukite viešose konsultacijose ir išsakykite nuomonę apie Komisijos iniciatyvas formuojant politiką. Pasakykite mums, kaip, jūsų nuomone, dabartiniai teisės aktai galėtų būti tobulinami.

Siūlykite, kaip patobulinti teisės aktus

Išsakykite Europos Komisijai savo nuomonę, kaip būtų galima sumažinti reguliavimo naštą, tobulinti teisės aktus ir didinti jų veiksmingumą.

Start or support a European citizens’ initiative

Start a European Citizens’ Initiative - ask the European Commission to propose new laws on an issue that matters to you, or support ongoing initiatives.