Išsakykite nuomonę apie Komisijos iniciatyvas

Dalyvaukite viešose konsultacijose ir išsakykite nuomonę apie Komisijos iniciatyvas formuojant politiką. Pasakykite mums, kaip, jūsų nuomone, dabartiniai teisės aktai galėtų būti tobulinami.

Siūlykite, kaip patobulinti teisės aktus

Išsakykite Europos Komisijai savo nuomonę, kaip būtų galima sumažinti reguliavimo naštą, tobulinti teisės aktus ir didinti jų veiksmingumą.

Pradėkite arba paremkite Europos piliečių iniciatyvą

Pradėkite Europos piliečių iniciatyvą, kad paprašytumėte Europos Komisijos pasiūlyti naujų teisės aktų jums svarbiu klausimu, arba paremkite šiuo metu vykdomas iniciatyvas.

Konferencija dėl Europos ateities

Konferencija dėl Europos ateities yra unikali ir laiku suteikta galimybė Europos piliečiams aptarti Europai kylančius iššūkius ir jos prioritetus. Nesvarbu, iš kur esate ar kuo užsiimate, būtent čia galite pamąstyti apie tai, kokios Europos Sąjungos ateities norite.