U okviru programa Komisije za bolju regulativu sad postoji više mogućnosti za doprinos zakonodavnom postupku EU-a.

Bolja regulativa: zašto i kako

Početna zamisao

Pošaljite nam svoje mišljenje o početnim zamislima za nove zakone ili o planovima za evaluacije pojedinih zakona i „provjere prikladnosti” većeg broja zakona. Predloženo djelovanje opisano je u dokumentima koji se nazivaju planovima i početnim procjenama učinka.

Razdoblje savjetovanja: 

4 tjedna.

Iznesite povratne informacije o planovima djelovanja i početnim procjenama učinka

(Planovi djelovanja i početne procjene učinka objavljeni prije 28. veljače 2017.)

Mogući učinci

U okviru otvorenih javnih savjetovanja možete izraziti svoje mišljenje o različitim aspektima procjena učinka, prije nego što Komisija finalizira svoje prijedloge. Procjenama učinaka obuhvaćena su pitanja koja će se nastojati riješiti, utvrđuje se je li potrebno djelovati na razini EU-a te se predviđa mogući utjecaj različitih navedenih rješenja.

Trajanje savjetovanja: 

najmanje 12 tjedana.

Sudjelujte u javnom savjetovanju

Prijedlog Komisije

Nakon što Komisija postigne dogovor o zakonodavnom prijedlogu i proslijedi ga na donošenje Parlamentu i Vijeću možete dostaviti povratne informacije o njemu i o objavljenom izvješću o procjeni učinka. Komisija će prikupiti vaša stajališta i proslijediti ih Europskom parlamentu i Vijeću.

Razdoblje za primanje povratnih informacija: 

8 tjedana nakon objave prijedloga Komisije na svim jezicima EU-a.

Dostavite povratne informacije o zakonodavnim prijedlozima Komisije

Evaluacije i provjere prikladnosti

U okviru otvorenih javnih savjetovanja možete pridonijeti evaluacijama i provjerama prikladnosti postojećih propisa.

Trajanje savjetovanja: 

najmanje 12 tjedana.

Sudjelujte u javnom savjetovanju

Nacrti provedbenih i delegiranih akata

Možete izraziti svoje mišljenje o nacrtima akata Komisije kojima se izmjenjuju ili dopunjuju sporedni elementi postojećih propisa (delegirani akti) ili kojima se utvrđuju uvjeti ujednačene provedbe postojećih propisa diljem EU-a (provedbeni akti).

Razdoblje za primanje povratnih informacija:

4 tjedna.

Podijelite svoje mišljenje o nacrtima provedbenih i delegiranih akata 

Kako poboljšati postojeće propise

Možete nam poslati svoje ideje za poboljšanje postojećih propisa u bilo kojem trenutku. Komisija će razmotriti vaše prijedloge za pojednostavnjenje propisa EU-a i smanjenje regulatornog opterećenja. Svoje ideje možete poslati putem platforme REFIT

Razdoblje za primanje povratnih informacija: bilo kada.

Iznesite svoje ideje za pojednostavnjenje propisa EU-a

Druge mogućnosti

Komisija se može savjetovati i o drugim vrstama dokumenata. Na primjer, o zelenim knjigama, koje Komisija izdaje da bi potaknula raspravu o određenoj temi na razini Europe.

Razdoblje savjetovanja: 

najmanje 12 tjedana.

Sudjelujte u javnom savjetovanju

Pretplata

Pretplatite se na obavijesti putem elektroničke pošte o novim planovima, početnim procjenama učinka i javnim savjetovanjima.

Transparentnost

Ako ste predstavnik organizacije ili samozaposlena osoba koja se bavi djelatnošću koja utječe na Unijin postupak donošenja odluka, unesite svoje podatke u internetsku bazu podataka pod nazivom Registar transparentnosti EU-a prije nego što nam dostavite svoj doprinos.