Do thuairim a thabhairt ar thionscnaimh de chuid an Choimisiúin

Páirt a ghlacadh sa phlé poiblí agus aiseolas a thabhairt faoi thionscnaimh de chuid an Choimisiúin le linn an phróisis ceaptha beartas. Abair linn conas a shíleann tú is féidir na dlíthe atá ann faoi láthair a fheabhsú.

Moltaí a dhéanamh chun dlíthe a fheabhsú

Inis don Choimisiún Eorpach cén chaoi ab fhéidir an t-ualach riaracháin a laghdú dar leat, agus cén chaoi ab fhéidir na dlíthe atá ann a fheabhsú agus a dhéanamh ní b'éifeachtaí.

Tacaigh le tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh nó cuir tús le ceann

Cuir tús le Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh – iarr ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh i dtaca le ceist atá tábhachtach duit, nó tacaigh le tionscnaimh atá ar bun cheana féin.

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Deis thráthúil ar leith do shaoránaigh na hEorpa atá sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa chun dúshláin agus tosaíochtaí na hEorpa a chur faoi chaibidil. Is cuma cad as a dtagann tú nó cad a dhéanann tú, is anseo a fhéadfaidh tú do mhachnamh a dhéanamh ar a bhfuil uait amach anseo don Aontas.