Do thuairim a thabhairt ar thionscnaimh de chuid an Choimisiúin

Do thuairim a thabhairt ar thionscnaimh de chuid an Choimisiúin

Páirt a ghlacadh sa phlé poiblí agus aiseolas a thabhairt faoi thionscnaimh de chuid an Choimisiúin le linn an phróisis ceaptha beartas. Abair linn conas a shíleann tú is féidir na dlíthe atá ann faoi láthair a fheabhsú.

Moltaí a dhéanamh chun dlíthe a fheabhsú

Moltaí a dhéanamh chun dlíthe a fheabhsú

Inis don Choimisiún Eorpach cén chaoi ab fhéidir an t-ualach riaracháin a laghdú dar leat, agus cén chaoi ab fhéidir na dlíthe atá ann a fheabhsú agus a dhéanamh ní b'éifeachtaí.