Vaikuta komission lakialoitteisiin

Osallistu julkisiin kuulemisiin ja anna palautetta aloitteista niiden valmisteluvaiheessa. Kerro, mitä nykyisissä säännöksissä pitäisi muuttaa.

Ehdota parannuksia lainsäädäntöön

Ehdota Euroopan komissiolle keinoja, joilla voitaisiin vähentää sääntelyn kuormittavuutta ja järkeistää ja tehostaa nykyistä EU-lainsäädäntöä.