Avaldage arvamust komisjoni algatuste kohta

Osalege avalikes konsultatsioonides ja andke poliitikakujundamise käigus tagasisidet komisjoni algatuste kohta. Avaldage arvamust, kuidas saaks kehtivaid õigusakte parandada.

Tehke ettepanekuid õigusaktide parandamiseks

Andke Euroopa Komisjonile teada, kuidas saaks teie arvates vähendada õiguskoormust ning täiustada ja tulemuslikumaks muuta olemasolevaid õigusakte.

Käivitage Euroopa kodanikualgatus või toetage seda

Käivitage Euroopa kodanikualgatus – paluge Euroopa Komisjonil teha ettepanek uute õigusaktide kohta teile olulises küsimuses, või toetage käimasolevaid algatusi.