Πείτε τη γνώμη σας για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής

Λάβετε μέρος σε δημόσιες διαβουλεύσεις και σχολιάστε πρωτοβουλίες της Επιτροπής κατά τη διαμόρφωση πολιτικής. Πείτε μας πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Διατυπώστε προτάσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Πείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ισχύουσα νομοθεσία και να γίνει πιο αποτελεσματική.

Έναρξη ή υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

Ξεκινήστε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους για ένα ζήτημα που σας ενδιαφέρει ή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.