I kraft af Kommissionens dagsorden for bedre regulering er der nu flere muligheder for at bidrage til beslutningsprocessen i EU.

Bedre regulering: hvorfor og hvordan?

Den første idé

Send os din mening om idéer til ny lovgivning eller planer om evaluering af enkelte love og kvalitetskontroller af flere love. Forslag til tiltag fremlægges i dokumenter, som kaldes køreplaner og indledende konsekvensanalyser.

Høringsperiode: 

- 4 uger

Giv feedback om køreplaner og indledende konsekvensanalyser

(Køreplaner og forudgående konsekvensanalyser, som er offentliggjort før den 28. februar 2017)

Potentielle virkninger

Gennem åbne offentlige høringer kan du give udtryk for dine synspunkter vedrørende forskellige aspekter af konsekvensanalyserne, inden Kommissionen færdiggør sit forslag. Konsekvensanalyser dækker de problemstillinger, der skal håndteres, spørgsmålet om, hvorvidt der bør træffes foranstaltninger på EU-plan og de potentielle virkninger af de forskellige mulige løsninger.

Høringsperiode: 

- minimum 12 uger

Deltag i offentlige høringer

Kommissionens forslag

Når Kommissionen har vedtaget et lovforslag og forelagt det for Parlamentet og Rådet til vedtagelse, kan du komme med din feedback til forslaget og til den offentliggjorte konsekvensanalyserapport. Kommissionen modtager dine synspunkter og fremlægger dem for Parlamentet og Rådet.

Feedbackperiode: 

- 8 uger efter offentliggørelsen af Kommissionens forslag på alle EU-sprog

Giv feedback til Kommissionens lovforslag

Evalueringer og kvalitetskontroller

Gennem åbne offentlige høringer kan du bidrage til evalueringer og kvalitetskontroller af, hvordan eksisterende love fungerer i praksis.

Høringsperiode: 

- minimum 12 uger

Deltag i offentlige høringer

Udkast til gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter

Du kan give udtryk for dine synspunkter vedrørende udkast til Kommissionens retsakter, som enten ændrer eller supplerer ikke-væsentlige elementer af eksisterende love gennem delegerede retsakter, eller præciserer forhold, således at eksisterende love gennemføres på samme måde i hele EU, gennem gennemførelsesretsakter.

Feedbackperiode:

- 4 uger

Del din mening om udkast til gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter 

Sådan forbedres eksisterende lovgivning

Du kan når som helst fortælle os, hvordan du mener eksisterende love kan forbedres. Kommissionen vil undersøge dine forslag til, hvordan man kan forenkle EU-lovgivning og mindske regelbyrden. Du kan indsende dine idéer til REFIT-platformen

Feedbackperiode: når som helst

Del dine idéer til, hvordan EU-lovgivningen kan forenkles

Andre muligheder

Kommissionen kan også gennemføre høringer i forbindelse med andre typer dokumenter. F.eks. grønbøger, som Kommissionen offentliggør for at skabe debat på EU-plan om et bestemt emne.

Høringsperiode: 

- minimum 12 uger

Deltag i offentlige høringer

Tilmeld dig

Tilmeld dig e-mailunderretninger om nye køreplaner, indledende konsekvensanalyser og offentlige høringer.

Gennemsigtighed

Hvis du repræsenterer en organisation eller er selvstændig erhvervsdrivende, som udfører aktiviteter, som påvirker beslutningsprocessen i EU, kan du registrere dig i EU's åbenhedsregister, en onlinedatabase, inden du sender dit bidrag.